Εταίροι

Ομάδα υλοποίησης του Έργου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

To Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι το πρώτο Τμήμα στην Ελλάδα που προσέφερε Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στη Χωροταξία, Πολεοδομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι πτυχιακοί μηχανικοί.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

Ασχολείται Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά με την Εφαρμοσμένη Υδραυλική, τη Φυσική Εδάφους, την Υδρολογία, τις Αρδεύσεις και Στραγγίσεις, τα Αρδευτικά και Στραγγιστικά συστήματα, τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, την Υπόγεια Υδραυλική, την Εξατμισοδιαπνοή και τις Αρδευτικές ανάγκες των φυτών, την Ποιότητα του νερού, τη Διαχείριση των υδατικών πόρων, την Περιβαλλοντική Υδραυλική, την Άρδευση με επεξεργασμένα απόβλητα.

Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε.

Η 3Δ Α.Ε. είναι ελληνική ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη που καλύπτουν όλες τις σημαντικές σύγχρονες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και από το 1981 συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος)

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Οργάνωση Παραγωγών Βάμβακος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού

Υπηρεσίες μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα, εμπόριο σιτηρών και βάμβακος , υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε αγρότες , φορέας υποβολής ΟΣΔΕ

Αγροσυμβουλή Δ. Ντογκούλης - Ε. Παπαδούλη Ο.Ε

Η Αγροσυμβουλή ( Δ. Νταγκούλης – Ε. Παπαδούλη Ο.Ε. ) αποτελεί μία σύγχρονη εταιρεία παροχής αγροσυμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του αγροδιατροφικού χώρου και του περιβάλλοντος προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλών και υπηρεσιών με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που έχει ο κάθε παραγωγός από την εκμετάλλευση του.

Γενιτσεφτσής Χρήστος

Η εταιρεία «Γενιτσεφτσής Χρήστος» ασχολείται με υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα Μάρκετινγκ, μεταφορά καινοτομίας, διοργάνωση εκδηλώσεων και επικοινωνίας, διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υπηρεσίες διαχείρισης Δικαιωμάτων, που συνδέονται με τη Βιομηχανική ιδιοκτησία

Μπρισίμης Ευάγγελος

Η εταιρεία «Μπρισίμης Ευάγγελος» παρέχει υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας & στατιστικής ανάλυσης.